10/10
  • Pridané: 02.05.2014   |   391 čítaní / zobrazení
  
VINDŠACHTA CARP CUP -
preteky „Chyť a pusť“ na jazere Vindšachta
     
  

Dátum konania:    5.6.2014 – 8.6.2014
Zraz súťažných tímov:    5.6.2014 o 8:00 hod. na terase bufetu
Zahájenie preteku:    5.6.2014 o 12:00
Vyhlásenie výsledkov:    8.6.2014 o 14:00 hod. na terase bufetu
 
 
Doba lovu:
  

5.6.2014 od 12:00 hod. - 8.6.2014 do 12:00 hod. 
Keďže sa pretek koná na revíry s pravidlami SRZ, je nutné prerušiť lov vždy od 00:00 hod. do 04:00 hod.
  
  
Počet pretekárov:

Maximálny počet pretekárov je 28 (14 súťažných tímov). Pretek sa uskutoční pri minimálnom počte 20 pretekárov.
 
  
Počet lovných sektorov :
  

K dispozícii je 14 lovných sektorov. Maximálny počet pretekárov v sektore tvorí jedna dvojica. V prípade neobsadenia niektorého zo sektorov bude tento voľný sektor pripojený k najbližšiemu vpravo

a.) Súťažia a bodované budú súťažné dvojice, teda dvojčlenné družstvá.
b.) Za družstvo, teda dvojicu pretekárov, ktorí budú chytať v sektore vyberá lovný sektor len jeden a lovné miesta si potom dohodnú medzi sebou.
  
  
Prihlášky:

  
Prihlásiť sa je možné na mailovej adrese: vindsachta@gmail.com. Do textu mailu napíšte názov teamu a mená súťažiacich. Po naplnení počtu pretekárov a nádradníkov, nebudú ostatné prihlášky prijaté. Štartovné prosím uhrádzajte až po e-mailovom potvrdení prihlášky. Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu sektorov a účastníkov.
  
Štartovné na team
120,- € je potrebné uhradiť až po výzve organizátorom. Štartovné sa vracia len v prípade zrušenia preteku!

  
  
Lovné miesta:
  
Výber lovných miest sa uskutoční losovaním v dvoch kolách – v prvom kole si rybári vylosujú poradové číslo podľa ktorého budú losovať výsledné lovné miesto. Losovanie sa uskutoční 5.6.2014 o 08:30 hod. Rybári ktorí prídu neskôr si losujú lovné miesto v poradí ako prišli a samozrejme zo zostávajúcich voľných sektorov. Ihneď po vyžrebovaní lovných miest môžu pretekári na vybranom lovnom mieste stavať bivaky, bójky a vnadiť. Lov a bodovanie rýb začína 5.6.2014 od 12:00 hod.
  
  
Pravidlá lovu:
   
- Každý pretekár je povinní dodržiavať pravidlá preteku.

- Začiatok a koniec preteku oznamuje zvukové znamenie (klaksón)

- Pretekári môžu mať pripravený ľubovoľný počet udíc, loviť však môže jedno družstvo súčasne len na štyri boiliesové prúty.

- Montáž smie na jednej udici obsahovať len jeden háčik uviazaný povinne vlasovou metódou na nádväzec.

- Použitie kŕmnych a method  košíkov je zakázané!

- Použiť spletanú šnúru ako kmeňový vlasec je zakázané!

- Splietaná šnúra ako nádväzec smie mať najviac 40 cm.

- Olovená šnúra Lead Core smie mať maximálnu dĺžku 100 cm.

- Počas lovu sa smú používať len boiliesové udice. Zakazuje sa používanie udíc na feeder, match, deličiek, muškárok a prívlačových prútov

- Surfové a Spod udice sa smú používať len na vnadenie.

- Ako nástraha sa počas preteku smú používať len boilies a pop-up boilies

- Používanie partiklu ako nástrah je zakázané!

- Používanie plastových napodobenín nástrah je zakázané!

- Použitie rozpustných boilies počas preteku je povolené.

- Na vnadenie sa smú použiť len hotové alebo vlastné boilies a pelety

- Množstvo kŕmenia je obmedzené na 20kg na team.

- Na kŕmenie je zakázané použiť všetky živé ale aj mŕtve živočíchy.

- Používanie zavážacích lodiek je zakázané!

- Povoľuje sa používanie prakov, katapultov, kobier, kŕmnych rakiet, výrobkov„SPOMB” a PVA.

- Použitie člna sa bez časového obmedzenia povoľuje na: výber lovného miesta, rozmiestnenie bójí, kŕmenie, zdolávanie a rýb vo svojom lovnom sektore

- Družstvá smú loviť len v sektore svojho lovného miesta.

- Povinná výbava: 2 ks kvalitných podložiek pod kapra, 2 ks podberákov s ramenom min. 90×90 cm, pean, dezinfekčný prostriedok na ošetrenie ulovených rýb, sak na prechovávanie rýb

- Po odznení klaksónu na konci preteku treba udice okamžite vytiahnuť z vody.

- Ryba ktorá zabrala po odznení klaksónu sa do hodnotenia nezapočítava.

- Ryba ktorá zabrala pred ukončením preteku a bola zdolávaná po odznení klaksónu sa do hodnotenia započítava.

- Lovné miesto musí byť po skončení preteku úplne čisté.

- Porušovanie súťažných pravidiel a nevhodné správanie sú dôvodom na vylúčenie z preteku, v tomto prípade sa štartovné nevracia.
  
  
Pravidlá váženia:

  
- Váženie sa bude vykonávať čo najskôr po podbratí ryby

- Váženie sa vykonáva kalibrovanou váhou ktorú má k dispozícii rozhodca.

- Váženie sa musí vykonať v sektore daného družstva.

- Ak po podobratí úlovku nebude k dispozícii rozhodcova, je povinné rybu čo najrýchlejšie zasakovať vo vode. V prípade že je ulovenou rybou jeseter, musí byť ponechaný v podberáku až do príchodu rozhodcu

- Každá ryba sa bude vážiť v navlhčenom vážiacom vaku ktorý zabezpečil usporiadateľ, jeho váha sa pred vážením odráta a váha sa vynuluje.

- Každá ulovená ryba sa zapisuje samostatne do štatistky úlovkov.

- Do hodnotenia sa započítavajú kapre, amure a jesetery ktorých váha je alebo presahuje minimálne 3 kg (3000 gr).

- Váženia sa musí zúčastniť: 1 člen družstva, rozhodca a člen susedného družstva.

- Váha úlovku sa  píše do štatistiky súťažného družstva, jej hodnovernosť svojím podpisom musí potvrdiť lovec, rozhodca aj člen susedného družstva.
- Každé družstvo má dve úlovkové štatistiky, jedna je u pretekárov a druhá u usporiadateľov.
- Do príchodu rozhodcu musia pretekári prechovávať úlovky vo vode. Jeden člen družstva po príchode rozhodcu preloží rybu do vážiaceho vaku. Ryba sa po zvážení musí pustiť späť do vody.

- Po skončení váženia, pustení ryby a zapísaní do štatistiky sa už nedá podať protest proti váženiu. Pretekári a rozhodcovia sú povinný skontrolovať zapísanie váhy do oboch štatistík.

- Vážiť a hodnotiť sa smú len živé ryby.

- V súvislosti z akýmkoľvek iným problémom, ktorý sa počas preteku vyskytne rozhodnú usporiadatelia na mieste.

- Usporiadatelia majú právo udeliť družstvám sankcie ak počas preteku a vyhodnotenia porušia pravidlá preteku.

- Vo všetkých otázkach neuvedených v súťažných pravidlách sú rozhodnutia usporiadateľov smerodajné
  
  
Hodnotenie:

  
- Konečné hodnotenie vykonajú usporiadatelia po ukončení preteku.
 
  
Absolútne poradie:

  
- Umiestnenie sa vyhlasuje na základe súčtu váhy úlovkov
- Vyhodnotené budú prvé tri miesta: 
1. cena – 300€ + vecné ceny
2. cena – 150€ + vecné ceny
3. cena – 100€ + vecné ceny
Najväčšia ryba preteku – 100€

- Všetky súťažiaci dostanú vecné ceny od našich sponzorov
- V prípade ak niektoré družstvá dosiahnu rovnakú váhu úlovkov, vyhráva družstvo z vyššou priemernou váhou úlovkov.
Pre všetkých aktívnych účastníkov preteku je vo štvrtok a v nedelu zabezpečené jedno teplé jedlo – obed. V piatok a v sobotu je k dispozícii Bufet(obedové menu do 3,50€)


Upozornenie:

Každý pretekár sa preteku zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť a organizátori nie sú zodpovední za škody spôsobené počas preteku na majetku, alebo zdraví účastníkov.
  
Mapa sektorov vymedzených na ploche jazera „Mapa sektorov ”.


 Úspešný lov a veľa krásnych zážitkov Ti praje

MO SRZ Banská Štiavnica

  

Generálni sponzori podujatia:
       

MO SRZ Banská ŠtiavnicaGarant baitsRybárske potreby značky Delphin
  
  

Ďalší sponzori a partneri:
   


    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár
     
    Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.