Zľavy z cien povolení na lov rýb
  
Výbor MO SRZ v Banskej Štiavnici stanovil nasledovné možnosti zľavenia z ceny rôznych druhov vydávaných povolení, vrátane zliav a uznávania brigád za akúkoľvek prospešnú činnosť pre MO SRZ. Takouto činnosťou sa myslí napr. poukázanie, alebo vyzbieranie konkrétnej sumy formou odvedenia 2% z dane z príjmu fyzických, alebo právnických osôb, finančný sponzorský príspevok, alebo príspevok vo forme úhrady zarybnenia, a ďalšie.

  + ročné pstruhové miestne povolenie zdarma (PM),

    Za mimoriadne sponzorské dary (finančné aj vecné) :
    – v hodnote nad 100 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok.
    – v hodnote nad 200 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok,
  + ročné kaprové miestne povolenie zdarma (KM)
    – v hodnote nad 300 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok,
  + ročné kaprové zväzové povolenie zdarma (KZ).
    – v hodnote nad 400 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok,
  + ročné kaprové zväzové povolenie zdarma (KZ),
  + ročné kaprové miestne povolenie zdarma (KM).
    – v hodnote nad 500 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok,
  + ročné kaprové zväzové povolenie zdarma (KZ),
  + ročné kaprové miestne povolenie zdarma (KM),
  + ročné pstruhové miestne povolenie zdarma (PM),


Za všetky Vaše sponzorské príspevky, rovnako ako ako za odvedené 2% dane z príjmov Vám aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme a sľubujeme, že urobíme všetko pre to, aby sme nestratili Vašu dôveru ani v budúcnosti. Aj vďaka Vašej pomoci bude naša práca a snaha o kvalitné zarybňovanie a neustále vylepšovanie podmienok pre rybolov v našich revíroch efektívnejšia, resp. otvára nám aj iné, kvalitatívne lepšie možnosti!

Naďalej zostáva v platnosti aj ponuka výboru MO na náhradné odpracovanie si povinnej brigády:

Rybár, ktorý prispeje k popularizácii a reklame našich revírov publikovaním celostranového príspevku v niektorom rybárskom časopise, získava nárok na zľavu až do výšky 100% z ceny miestnej kaprovej ročnej povolenky. Tento druh zľavy a jeho výšku posudzuje výbor MO.


Petrov Zdar!

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.