Ceny hosťovských povolení na lov rýb pre členov iných MO SRZ platné v roku 2024
  
    Hosťovské povolenia pre členov iných MO SRZ
    Denné na kaprové vody okrem VN Vindšachta – dospelí členovia SRZ, mládež 15-17 rokov – 1 revír    10,- €
    Denné na kaprové pre VN Vindšachta – dospelí členovia SRZ, mládež 15-17 rokov – 1 revír    20,- €
    Denné na pstruhové vody MO SRZ - dospelí členovia a mládež 15-17 rokov    10,- €
    Týždenné na kaprové vody pre 1 revír, okrem VN Vindšachta – dospelí členovia SRZ a mládež 15-17 rokov    40,- €
    Týždenné na kaprové vody okrem VN Vindšachta – deti do 14 rokov      5,- €
    Týždenné na kaprové vody pre VN Vindšachta – dospelí členovia SRZ a mládež 15-17 rokov    80,- €
    Ročné na miestne kaprové vody MO SRZ (nálepka) - všetky revíry    50,- €
    Ročné na miestne pstruhové vody MO SRZ (nálepka) - všetky revíry    40,- €


K ročným povolenkám sa ďalej účtuje:

    Príplatky k ročným hosťovacím povoleniam pre členov iných MO SRZ
    Manipulačný poplatok - pri kúpe ročných povolení kaprových a pstruhových    20,- €
    Fond zarybňovania na kaprové vody - platí ku kaprovým povoleniam   90,- €
    Fond zarybňovania na pstruhové vody - platí ku pstruhovým povoleniam   10,- €

Podmienky vydania denných a týždenných povolení na rybolov:

Podmienkou vydania hosťovských povolení členom SRZ je predloženie členského preukazu, platného rybárskeho lístka a povolenia na rybolov vydaného materskou organizáciou SRZ.

 1. Hosťovské povolenia na pstruhové vody budú predávané až od 1. mája
 2. Hosťovské povolenia na revír č. 3-1450-1-1 VN Počúvadlianske budú predávané od 1. júna do 31. augusta.
 3. Na ostatných kaprových revíroch nebudú hosťovské povolenia predávané po jesennom zarybnení revírov.

Podmienky a termíny vydania ročných povolení na rybolov:

Pre vydanie ročného povolenia na rybolov na vody kaprové alebo pstruhové je potrebné podať písomnú žiadosť ktorá musí obsahovať: 

 • meno a priezvisko žiadateľa
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého bydliska
 • materská organizácia ktorá vydala povolenie na rybolov na rok 2024
 • číslo členského preukazu SRZ
 • telefonický alebo e-mailový kontakt

Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu : MO SRZ Banská Štiavnica, Dolná 18, 969 Banská Štiavnica alebo e-mailom na adresy: info@tajchy.sk alebo julegeny@gmail.com alebo balintova.a@gmail.com.
Žiadosti posudzuje výbor MO, ktorý zasadá každý pondelok v mesiaci.
Po prerokovaní žiadosti vo výbore, bude žiadateľ informovaný o výsledku písomne. Úspešný žiadatelia musia uhradiť cenu povolenia na účet MO SRZ Banská Štiavnica IBAN: SK88 0900 0000 0000 7434 0868. V poznámke je potrebné uviesť meno. Po pripísaní platby na účet bude žiadateľ vyzvaný na prevzatie povolenia. Prevzatie je osobné a žiadateľ je povinný predložiť preukaz SRZ s nalepenou členskou známkou na rok 2023 a Povolenie na rybolov vydané materskou organizáciou SRZ.
Ročné povolenia na vody kaprové a pstruhové sa vydávajú do 30.6.2024.

Ďalšie informácie nájdete v Smernici o platení príspevkov a vydávaní povolení na rybolov v roku 2024.

Podmienky pre prestup člena SRZ do MO SRZ Banská Štiavnica

Pre prestup člena inej organizácie do MO SRZ Banská Štiavnica je potrebné podať písomnú žiadosť ktorá musí obsahovať: 

 • meno a priezvisko žiadateľa
 • dátum narodenia
 • adresa trvalého bydliska
 • materská organizácia ktorej je v súčasnosti členom
 • číslo členského preukazu SRZ
 • dôvod prestupu do MO SRZ Banská Štiavnica
 • člen SRZ od roku
 • telefonický alebo e-mailový kontakt

Žiadosť je potrebné poslať poštou na adresu: MO SRZ Banská Štiavnica, Dolná 18, 969 Banská Štiavnica alebo e-mailom na adresy: info@tajchy.sk alebo julegeny@gmail.com alebo balintova.a@gmail.com.
Žiadosti posudzuje výbor MO, ktorý zasadá každý prvý pondelok v mesiaci a treba ich podať do 31.3.2024. Po vyslovení súhlasu s prestupom od výboru MO SRZ Banská Štiavnica je potrebné zaslať vyplnené tlačivo Žiadosť o prestup člena SRZ  s potvrdením od prestupujúcej organizácie a výstupnou pečiatkou v členskom preukaze SRZ. Upozorňujeme prípadných žiadateľov, aby pred získaním súhlasu od našej organizácie nedávali potvrdiť výstup z doterajšej organizácie, nakoľko by mohli v krajnom prípade ostať bez členstva v SRZ.

Ďalšie informácie nájdete v Smernici o platení príspevkov a vydávaní povolení na rybolov v roku 2024.

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.