História zarybnenia Vindšachtského tajchu

 • Na jar v roku 2005 bol Vindšachtský tajch zarybnený násadou kapra – matky o hmotnosti od 5 do 12 kg v celkovom množstve 500 kg.
 • V jeseni v roku 2005 bola doplnená rybia osádka o 200 kg kapra s hmotnosťou od 4 do 7 kg a napustený bol amur násada, celkovo 150 kg, pri vypustení jazera Bakomy prešlo krátkym potokom do jazera Vindšachta množstvo "bielej ryby", ostriežov a úhorov.
 • V jeseni v roku 2006 bolo napustených ďalších 100 kg kapra K3 a napustené boli šťuky (rôčik), celkovo 10 kg.
 • Na jar v roku 2008 boli napustené 2 ks kapra nad 20 kg, ktoré uhradil pán Donev. Vrelá vďaka za všetkých rybárov! Vypustené boli spolu s 13 kg vážiacim lyscom a piatimi lieňmi (priemerne 30 cm). Fotodokumentácia zo zarybňovania tu.
 • V rámci obohatenia revíru a spestrenia osádky z pohľadu atraktivity aj pre muškárov a prívlačiarov bolo v prvej fáze napustených cca 100 ks pstruha potočného "lovnej" veľkosti (28-30cm).
 • V polovici apríla 2008 bolo vďaka sponzorom nasadených cca 70 kg pstruha potočného, ktorého veľkosť sa v priemere pohybovala okolo 22cm. Niekoľko exemplárov (cca 15kg ) presahovalo 40, výnimočne 60cm. Spolu so pstruhom potočným bol napustený duhák cca 15kg o priemernej veľkosti 40-60cm.
 • Koncom apríla 2008 boli po výlove Kolpašského tajchu prevezené do Vindšachty všetky kapre a ostatné ryby kapitálnej veľkosti - zubáče, amury a tolstolobik. Kapre mali hmotnosť väčšinou nad 8kg, niektoré okolo 13-14kg, spolu okolo 250kg.
 • 22. októbra 2008 boli privezené pstruhy dúhové, celkovo 200 kg, o priemernej hmotnosti 1,6 kg na kus a dĺžke medzi 45 až 55 cm.
 • 3. novembra 2008 v rámci jesenného zarybňovania bola doplnená osádka Vindšachty o cca 20 zubáčov veľkosti od 40 do 60cm a o niekoľko lieňov.
 • 19. novembra 2008 boli nasadené kapre, celkovo 300 kg, o priemernej hmotnosti medzi 7 až 9 kg. Niekoľko kusov dosahovalo hmotnosť aj cez 10kg.
 • 13. apríla 2010 boli nasadené pstruhy dúhové, celkovo 70 kg (50kg MO SRZ + 20kg od sponzora), o priemernej dĺžke medzi 50 až 65 cm.
 • V rámci jesenného zarybňovania 2010 boli napustené kapry K3, všetko vo veľkosti nad 50 cm, celkovo až 300 kg.
 • Pre zvýšenie atraktivity revíru bolo 7. apríla 2011 za prostriedky sponzorov nasadených 8 kusov jesetera sibírskeho, všetky jedince s dĺžkou nad 1m. Fotodokumentácia zo zarybňovania tu
 • Predovšetkým vďaka ochote a angažovaniu sponzora, p. Novotného, sa nám konečne podarilo dorybniť revír Vindšachta kaprami dosahujúcimi kapitálne rozmery, atraktívnu hmotnosť a s potenciálom pre ďalšie rýchle naberanie na hmotnosti. Podvečer 2. novembra 2012 sme po dlhej ceste v podstate už po zotmení vypustili do jazera 11 kusov kaprov s najmenšou hmotnosťou vyše 11 kg a najväčšou takmer 18 kg. Naviac, nie je to všetko, v krátkom čase pribudne niekoľko ďalších! Aj touto cestou sa chceme za našu MO SRZ a zároveň za všetkých rybárov, pre potechu ktorých tieto kapre do Vindšachty pribudli, poďakovať hlavne p. Novotnému, ktorý v tejto veci urobil jednoznačne najviac, ale samozrejme aj ďalším rybárom, ktorí tak isto prispeli na kúpu týchto kaprov. Sú to p. Piffko, p. Sedlák a p. Zajac. Nemalou mierou sa na kúpe podiela aj naša MO SRZ, ktorá tak ako po iné roky na tento účel vyčlenila prostriedky z výnosov hosťovacích povolení na tomto revíre. VĎAKA za ochotu sponzorom a veľa šťastia pri love nových trofejí všetkým, ktorí navštívia náš revír Vindšachta! Fotodokumentácia zo zarybňovania tu
 • Podvečer 6.11.2012 sme pokračovali v dorybnení Vindšachty násadou K4, ktorú sme mali objednanú z RADY SRZ Žilina a ktorá dosahovala kusovú hmotnosť 5-8 kg. Celkovo bolo v tejto várke napustených 400 kg kaprov, ktoré boli dovezené z Hrhova pri Košiciach, tak predpokladáme dobrý rastový potenciál a rýchle naberanie hmotnosti. Keďže mnoho z nich bolo na hornej hranici, je to záruka dobrej rybačky nielen koncom tohto roku ale hlavne v jarných mesiacoch, kedy bude ryba poriadne hladná... Dúfajme, že všetky dobre zazimujú a v jarných mesiacoch nás potešia poriadnym apetítom a častými úlovkami aj v tejto "dorasteneckej" kategórii. Fotodokumentácia zo zarybňovania tu
 • Podvečer 3.10.2013 boli opäť vďaka štedrosti a ústretovosti p. Martina Novotného napustené do Vindšachty 3 ks kapitálnych jeseterov sibírskych, ktorých dĺžka dosahovala okolo 150 cm a hmotnosť do 15 kg. Veľmi pekne ďakujeme za všetkých rybárov, ktorí budú mať to šťastie a príležitosť bojovať s takouto nádhernou rybou! Fotodokumentácia zo zarybňovania tu
 • V obedňajších hodinách 4.10.2014 bolo presunutých pár kusov kapitálnych amurov, jeden metrový tolstolobik a kapitálny kapor z výlovu tajchu Veľká Richňava.
 • Podvečer 20.4.2015 boli napustené kapry K4 o priemernej váhe od 7 do 10 kg v celkovom množstve 400 kg. Fotodokumentácia zo zarybňovania tu
Rovnako si dovoľujem požiadať pri tejto príležitosti všetkých rybárov o opatrné zaobchádzanie s týmito fantastickými rybami a včasné informovanie hospodárov MO, alebo rybárskej stráže, pokiaľ by ste videli, že niekto s nimi zaobchádza nešetrne. Ďakujeme.
 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.