Kontakt
MO SRZ Banská Štiavnica
  Dolná 18
  969 01   Banská Štiavnica
 
 Udalosti
 Anketa
Aký spôsob lovu máte najradšej?

Na položenú
40%

Feeder
16%

Pláváná
10%

Prívlač
25%

Muškárenie
9%
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
Rybárske potreby TORNADO - sponzor detských krúžkov MsO SRZ Banská Štiavnica
 Novinky
Spravodaj na rok 2021

je dostupný v sekcii MOSRZ / Dokumenty zobraziť viac...


Rybársky poriadok na rok 2020-2022

je dostupný v sekcii MOSRZ / Dokumenty zobraziť viac...


VÝBER NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ZMIEN

ktorý by mohol slúžiť ako pomôcka pre rybárov počas oboznamovania sa s aktuálne platnou legislatívou. zobraziť viac...


Úlovky z Vindšachty

Podeľte sa s nami o Vaše úlovky z Vindšachtského tajchu! Budú uverejňované v sekcii Vindšachta - revír ChAP / Úlovky. zobraziť viac...


Ceny povolení na lov rýb pre členov MO SRZ Banská Štiavnica platné v roku 2020
  
    Miestne povolenie – vody kaprové – 40 privlastnených rýb (kapor, šťuka, zubáč, sumec, lieň)
    Základné do 40 privlastnených rýb
    - dospelí členovia, čiastočne invalidní dôchodcovia, dôchodcovia do 65 rokov
    40,- €
    So zľavou pre dôchodcov nad 65 rokov, ZŤP členov, mládež do 18 rokov,
    študentov do 25 rokov, ženy a rybársku stráž - do 40 privlastnených rýb
    33,- €
    Deti od 6 do 15 rokov - do 40 privlastnených rýb    14,- €
    Deti do 6 rokov    bezplatne

    Miestne povolenie– vody pstruhové
    Dodatkové so zľavou – pre držiteľov miestneho kaprového povolenia    23,- €
    Miestne prstruhové – bez miestneho kaprového povolenia    37,- €
    Deti od 6 do 15 rokov – pre držiteľov kaprového povolenia    15,- €

    Zväzové povolenie – vody kaprové – 50 privlastnených rýb (kapor, šťuka, zubáč, sumec, lieň)
    Základné do 40 privlastnených rýb
    - pre držiteľov miestneho kaprového povolenia
    40,- €
    Detské povolenie    10,- €

    Zväzové povolenie – vody lipňové
    Pre držiteľov miestneho povolenia    40,- €

K ročným povolenkám sa ďalej účtuje:
 
   A. Zápisné
   Noví členovia    30,- €
   Mládež od 15 do 18 rokov - noví členovia    20,- €
   B. Členská známka
   Dospelí členovia    23,- €
   Mládež od 15 do 18 rokov, študenti do 25 rokov    17,- €
   Deti od 3 do 15 rokov      3,- €
   C. Manipulačný poplatok + Spravodajca MO SRZ 2018
   Všetci členovia MO SRZ      5,- €
   D. Zarybňovanie
   Všetci členovia MO SRZ - pri kúpe povolení      7,- €
   Fond zarybňovania pre deti od 6 do15 rokov – tento poplatok neplatia deti, ktoré navštevujú
   v tomto školskom roku krúžok mladých rybárov organizovaný MO SRZ Banská Štiavnica
    15,- €
   E. Iné poplatky
   Prednostné vykonanie skúšok zo zákona a Vyhlášky mimo riadneho termínu    10,- €
   Zákon 216/2018 a Vyhláška 381/2018 - platia noví členovia      1,- €
   Členský preukaz - noví členovia      1,- €
   Členský preukaz - duplikát      5,- €
   Stanovy SRZ - noví členovia      1,- €
   Preukaz na sprevádzanie dieťaťa      1,- €
   F. Pokuty
   Nevyplnenie alebo závažné chyby v odovzdanom "Prehľade o úlovkoch"    10,- €
   G. Náhrady brigád - nevzťahuje sa pre ZŤP, ženy a dôchodcov nad 65 rokov
   Dospelí členovia - úhrada za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu
   Dospelí členovia majú povinnosť odpracovať spolu 10 brigádnických hodín.
      5,- €
   Mládež od 15 do 18 rokov a čiastoční invalidi 
   - úhrada za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu

   Táto skupina má povinnosť odpracovať spolu 5 brigádnických hodín.
      5,- €

Denné hosťovacie povolenky na vody pstruhové budú predávané až od 1.5.2020
Ďalšie informácie nájdete v Smernici o platení príspevkov a vydávaní povolení na rybolov v roku 2020.