9/10

Možnosť darovania 2% zaplatených daní v roku 2022

  • Pridané: 27.02.2023   |   36 čítaní / zobrazení

Vážení  športoví priatelia, rybári!

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 15. decembra 2022 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu.

V prípade Vášho záujmu podporiť Slovenský rybársky zväz prostredníctvom poukázania 2% dane z príjmov FO za rok 2022, vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO. Použitie podielov zaplatených daní je určené Smernicou č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní. Bližšie informácie ohľadom vyplnenia tlačiva môžete nájsť v Poučení na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

Ak ste sa aj v tomto roku rozhodli podporiť aktivity v oblasti starostlivosti o chov rýb v našich revíroch, nákup liečiv, činnosť rybárskej stráže, organizovanie športových rybárskych súťaží, aktivity detí a mládeže v rybárskych krúžkoch venovaním 2% svojich zaplatených daní za rok 2022, postupujte obdobne, ako v predchádzajúcich rokoch:

Zamestnanci, ktorí požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, vyplnia a zamestnávateľ im potvrdí tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Podľa tohto potvrdenia vyplníte tlačivo Vyhlásenie.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie a právnické osoby po podaní daňového priznania, predložia kópiu príslušnej časti svojho daňového priznania MO SRZ, pre prijímateľa:

Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 314/20
01 055 Žilina
IČO: 00178209
právna forma: Občianske združenie

Vyplnené tlačivá musia byť doručené správcovi dane najneskôr do 30.apríla (príslušnému daňovému úradu – ak tak neurobíte, správca dane nepoukáže prostriedky prijímateľovi).
Kópie vyhlásenia doručte MO SRZ do konca apríla 2023, len na základe týchto môže MO SRZ požiadať Radu SRZ o ich poukázanie na náš účet.

Za doterajšiu spoluprácu a poukázané prostriedky za rok 2021 vám všetkým, čo ste tak urobili, ďakuje
Výbor MO SRZ Banská Štiavnica

Prílohy na stiahnutie:

    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    Pridať komentár
     
    Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.