Kontakt
MO SRZ Banská Štiavnica
  Dolná 18
  969 01   Banská Štiavnica
 
 Udalosti
 Anketa
Aký spôsob lovu máte najradšej?

Na položenú
41%

Feeder
15%

Pláváná
10%

Prívlač
24%

Muškárenie
9%
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
Rybárske potreby TORNADO - sponzor detských krúžkov MsO SRZ Banská Štiavnica
7/10

Darujte nám 2% z daní

  • Pridané: 25.02.2019   |   35 čítaní / zobrazení
Vážení priatelia, rybári!
 
Ak ste sa aj tento rok rozhodli podporiť naše aktivity v oblasti starostlivosti o chov rýb v našich revíroch, nákup liečiv, činnosť rybárskej stráže, organizovanie športových rybárskych súťaží, aktivity detí a mládeže v rybárskych krúžkoch venovaním 2% svojich zaplatených daní za rok 2018, postupujte obdobne, ako v predošlom roku:

Zamestnanci, ktorí požiadajú svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, vyplnia a zamestnávateľ im potvrdí tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Podľa tohto potvrdenia vyplníte tlačivo Vyhlásenie.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú sami daňové priznanie a právnické osoby popodaní daňového priznania, predložia kópiu príslušnej časti svojho daňového priznania MO SRZ, pre prijímateľa: 

Slovenský rybársky zväz
Andreja Kmeťa 314/20
01 055 Žilina
IČO:00178209
právna forma: Občianske združenie

 
Vyplnené tlačivá musia byť doručené správcovi dane najneskôr do 30.apríla (príslušnému daňovému úradu – ak tak neurobíte, správca dane nepoukáže prostriedky prijímateľovi 2%).
Kópie vyhlásenia a potvrdenie doručte MO SRZ, len na základe týchto môže MO SRZ požiadať Radu SRZ o ich poukázanie na náš účet.

Za prejavenú ochotu a podporu Vám vopred ďakujeme.
Výbor MO SRZ Banská Štiavnica

Prílohy na stiahnutie:
    Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

    pridať komentár