Kontakt
MO SRZ Banská Štiavnica
  Dolná 18
  969 01   Banská Štiavnica
 
 Udalosti
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.
 Anketa
Aký spôsob lovu máte najradšej?

Na položenú
42%

Feeder
13%

Pláváná
13%

Prívlač
19%

Muškárenie
12%
 Odporučte nás
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Novinky
23.02.2017   Spravodajca MO SRZ Banská Štiavnica roku 2017 - je dostupný v sekcii MOSRZ / Dokumenty.
 
10.01.2017   Smernica platení príspevkov a vydávaní povolení na rybolov v roku 2017 - je dostupná v sekcii MOSRZ / Dokumenty.
 
08.11.2016   Výlov Komorovských rybníkov - Fotodokumentácia z výlovu je k nahliadnutiu v galérii.
 
11.10.2016   Ďalší jeseter 132 cm na brehu. - Pozrite si fotografie ďalšieho veľkého jesetera s hmotnosťou 12 kg, uloveného na Vindšachte.
 
28.09.2016   Správa o činnosti rybárskeho krúžku - Správu o činnosti Krúžku mladých rybárov v školskom roku 2015/2016 si môžete prečítať v sekcii MO SRZ / Práca s mládežou
 
28.09.2016   Fotky z akcie Dni Svätého Huberta 2016 - Fotodokumentáciu zo "zákulisia" obľúbenej slávnosti Dní svätého Huberta si môžete pozrieť v galérii.
 
28.09.2016   Tri krát Andrej Pelachy - Pozrite si úlovky Andreja Pelachyho z Banskej Belej, ktoré sa mu podarilo zdolať počas troch dní 21.- 23.7.2016 na Vindšachtskom tajchu.
 
01.08.2016   Dni Svätého Huberta - 26. ročník Dní svätého Huberta Miesto konania: Svätý Anton Deň konania: 3. - 4. septembra 2016
 
21.06.2016   Kapor Juma opäť na brehu - Dňa 19.6.2016 bol ulovený kapor Juma. Úspešným lovcom bol Matej Kollár.
 
21.06.2016   Jeseter 132 cm - Pozrite si fotografie krásneho jesetera uloveného na Vindšachte.
 
21.06.2016   Úlovky z Vindšachty - Podeľte sa s nami o Vaše úlovky z Vindšachtského tajchu! Budú uverejňované v sekcii Vindšachta - revír ChAP / Úlovky.

Zľavy z cien povolení na lov rýb
  
Výbor MO SRZ v Banskej Štiavnici stanovil nasledovné možnosti zľavenia z ceny rôznych druhov vydávaných povolení, vrátane zliav a uznávania brigád za akúkoľvek prospešnú činnosť pre MO SRZ. Takouto činnosťou sa myslí napr. poukázanie, alebo vyzbieranie konkrétnej sumy formou odvedenia 2% z dane z príjmu fyzických, alebo právnických osôb, finančný sponzorský príspevok, alebo príspevok vo forme úhrady zarybnenia, a ďalšie.
 

    Za mimoriadne sponzorské dary (finančné aj vecné) :
    – v hodnote nad 100 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok.
    – v hodnote nad 150 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok,
  + 10 € zľava z ročného miestneho kaprového povolenia.
    – v hodnote nad 200 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok,
  + ročné kaprové miestne povolenie zdarma (KM),
alebo
  ročné kaprové zväzové povolenie zdarma (KZ).
    – v hodnote nad 300 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok,
  + ročné kaprové zväzové povolenie zdarma (KZ).
    – v hodnote nad 400 €  uznanie brigád za daný kalendárny rok,
  + ročné kaprové zväzové povolenie zdarma (KZ),
  + ročné pstruhové miestne povolenie zdarma (PM).

Za všetky Vaše sponzorské príspevky, rovnako ako ako za odvedené 2% dane z príjmov Vám aj touto cestou veľmi pekne ďakujeme a sľubujeme, že urobíme všetko pre to, aby sme nestratili Vašu dôveru ani v budúcnosti. Aj vďaka Vašej pomoci bude naša práca a snaha o kvalitné zarybňovanie a neustále vylepšovanie podmienok pre rybolov v našich revíroch efektívnejšia, resp. otvára nám aj iné, kvalitatívne lepšie možnosti!

Naďalej zostáva v platnosti aj ponuka výboru MO na náhradné odpracovanie si povinnej brigády:
Rybár, ktorý prispeje k popularizácii a reklame našich revírov publikovaním celostranového príspevku v niektorom rybárskom časopise, získava nárok na zľavu až do výšky 100% z ceny miestnej kaprovej ročnej povolenky. Tento druh zľavy a jeho výšku posudzuje výbor MO.


Petrov Zdar!