Kontakt
MO SRZ Banská Štiavnica
  Dolná 18
  969 01   Banská Štiavnica
 
 Udalosti
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.
 Anketa
Aký spôsob lovu máte najradšej?

Na položenú
41%

Feeder
15%

Pláváná
13%

Prívlač
20%

Muškárenie
11%
 Odporučte nás
Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:
 Novinky
12.09.2017   Dni svätého Huberta 2017 - Fotodokumentácia z akcie je k nahliadnutiu v galérii.
 
31.08.2017   História článkov o konaní Rybárskeho krúžku - je presunutá do sekcie MOSRZ / Rybársky krúžok
 
23.02.2017   Spravodajca MO SRZ Banská Štiavnica roku 2017 - je dostupný v sekcii MOSRZ / Dokumenty.
 
10.01.2017   Smernica platení príspevkov a vydávaní povolení na rybolov v roku 2017 - je dostupná v sekcii MOSRZ / Dokumenty.
 
08.11.2016   Výlov Komorovských rybníkov - Fotodokumentácia z výlovu je k nahliadnutiu v galérii.
 
11.10.2016   Ďalší jeseter 132 cm na brehu. - Pozrite si fotografie ďalšieho veľkého jesetera s hmotnosťou 12 kg, uloveného na Vindšachte.
 
28.09.2016   Správa o činnosti rybárskeho krúžku - Správu o činnosti Krúžku mladých rybárov v školskom roku 2015/2016 si môžete prečítať v sekcii MO SRZ / Práca s mládežou
 
28.09.2016   Fotky z akcie Dni Svätého Huberta 2016 - Fotodokumentáciu zo "zákulisia" obľúbenej slávnosti Dní svätého Huberta si môžete pozrieť v galérii.
 
28.09.2016   Tri krát Andrej Pelachy - Pozrite si úlovky Andreja Pelachyho z Banskej Belej, ktoré sa mu podarilo zdolať počas troch dní 21.- 23.7.2016 na Vindšachtskom tajchu.
 
21.06.2016   Kapor Juma opäť na brehu - Dňa 19.6.2016 bol ulovený kapor Juma. Úspešným lovcom bol Matej Kollár.
 
21.06.2016   Jeseter 132 cm - Pozrite si fotografie krásneho jesetera uloveného na Vindšachte.
 
21.06.2016   Úlovky z Vindšachty - Podeľte sa s nami o Vaše úlovky z Vindšachtského tajchu! Budú uverejňované v sekcii Vindšachta - revír ChAP / Úlovky.

Práca s mládežou

            
Správa o činnosti Krúžku mladých rybárov v školskom  roku 2015/2016

   Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu zabezpečila činnosť rybárskeho krúžku aj v školskom roku 2015/2016 pod vedením členov MO p. Ladzianskeho a p. Chladného.
   Činnosť krúžku prebiehala podľa stanoveného plánu práce a metodickej príručky pre vedúcich záujmových útvarov mladých rybárov. Stretnutia krúžku prebiehali od septembra dva krát do mesiaca až do konca školského roka a krúžok navštevovalo celkom 25 členov s veľmi uspokojivou účasťou dokonca aj v zimných mesiacoch.
   Podľa plánu práce sme využili jesenné počasie na vychádzky k vode, kedy sa nám podarilo celkom päť krát  do polovice novembra navštíviť Malé Kolpašské jazero, kde sme boli nápomocní pre hospodársku činnosť a lovili sme kapry z chovného zariadenia, ktoré boli následne preložené do lovného revíru. Počas zimných mesiacov sa činnosť krúžku presunula do kancelárie MO, kde sme sa venovali výkladu Zákona o rybárstve a Vykonávacej vyhlášky, teoreticky sme sa venovali rôznym rybolovným technikám, prevádzali sme praktické ukážky zostrojovania jednotlivých druhov udíc a rybárskeho náradia. Tiež sme sa venovali spoznávaniu jednotlivých druhov rýb, základom ich anatómie a morfológie, rôznym vodným organizmom a iným živočíchom súvisiacim s vodou a súvisiacemu životnému prostrediu. Za dobré výsledky a vedomosti sme v priebehu práce v krúžku našich členov odmeňovali rybárskym materiálom, ktorý mohli následne použiť pri praktickej činnosti.
   V jarnom období sme pred začiatkom pstruhovej sezóny navštívili súkromný pstruhový revír, kde sme sa prakticky venovali lovu pstruha a následne po začatí pstruhovej sezóny nám bolo umožnené navštíviť aj pstruhový revír našej MO.
   Vyvrcholením našej práce v krúžku boli Preteky mladých rybárov na Malom Kolpašskom jazere, kde sa zúčastnilo celkom 30 pretekárov. Víťazi boli odmenení hodnotnými cenami a všetci zúčastnení členovia krúžku tiež dostali odmeny za prácu v krúžku vo forme rybárskeho materiálu.
   Pretekmi však naša činnosť ešte neskončila a po začiatku kaprovej sezóny sme ešte navštívili revír „chyť a pusť“ a v mesiaci jún sme mali ešte dve vychádzky na lov rýb na Evičkinom jazere.
   Ďakujeme všetkým členom MO, ktorí boli nápomocní k úspešnej činnosti Krúžku mladých rybárov.
 
Vedúci krúžku Ladziansky Alexander.


            
Činnosť rybárskeho krúžku v školskom  roku 2014/2015

  Aj v školskom roku 2014/2015 Rybársky krúžok fungoval pod Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Banskej Štiavnici. Krúžok pod vedením p. Ladzianskeho a p. Chladného nadviazal na prácu minuloročného vedúceho p. Weisa.
   Do krúžku bolo v priebehu školského roku prihlásených 20 žiakov. Stretnutia krúžku sme organizovali podľa plánu práce a Metodického listu pre vedúcich záujmových útvarov mladých rybárov. Schádzali sme sa dva krát do mesiaca, hoci s trochu oneskoreným začiatkom, ale počet stretnutí 20 sme do konca školského roku dohnali.
   V jesennom období sme chodili na naše rybárske revíry Kolpašský, Beliansky a Klinger loviť ryby a prakticky sme sa učili používať rybolovné techniky.
   V zimnom období, keď nám jazerá zamrzli, sme stretnutia organizovali v kancelárii MO SRZ v budove Šindlerky a venovali sme sa výkladu Zákona o rybárstve a vykonávacej vyhlášky, spoznávaniu jednotlivých druhov rýb, základov morfológie a anatómie rýb, vode a životnému prostrediu. Tiež sme sa venovali teoreticky rôznym rybolovným technikám a praktickým ukážkam rôzneho rybárskeho náradia a náčinia a zostavovaniu rôznych druhov udíc. Nezabudli sme ani na návnady a nástrahy.
   V jarnom období, ešte pred začiatkom rybárskej sezóny, sme tento čas využili na návštevu súkromného rybárskeho revíru a prakticky sme si vyskúšali techniku prívlače pri love pstruhov. Po začatí pstruhovej sezóny nám bolo umožnené navštíviť aj náš pstruhový revír. Tiež sme si vyskúšali aj  revír „Chyť a pusť“. Rybárskymi pretekmi v máji sme ešte neukončili naše snaženie a v mesiaci jún sa niektorí žiaci zúčastnili detských rybárskych pretekov pri príležitosti MDD na Voznickom tajchu a ešte dva krát sme sa stretli pri love rýb na jazerách PočúvadloHalča.
 Nakoniec si žiaci overili svoje vedomosti získané pri práci v krúžku úspešným absolvovaním testu, na základe čoho im bolo vydané povolenie na rybolov.
 Vyslovujeme poďakovanie všetkým ktorí pomohli aj v tomto školskom roku k úspešnej činnosti Krúžku mladých rybárov.
  

                  
Detské rybárske preteky - Voznica 2015
     
   Oddelenie kultúry, mládeže a športu MSÚ Žarnovica, Centrum voľného času Žarnovica a starosta obce Voznica usporiadali rybárske preteky detí pri príležitosti Medzinárodného dňa detí,  dňa 1.6.2015 na Voznickom rybníku.
   Súťažilo sa v dvoch kategóriách, kategória A: deti od 6 do 9 rokov a kategória B: deti od 10 do 15 rokov.
   Z krúžku našej organizácii sa na tomto podujatí zúčastnilo 8 pretekárov, ktorí boli vybraní podľa umiestnenia na domácich detských pretekoch  a na základe aktivít v rybárskom krúžku. Práve náš pretekár Jakub Ratkovský, ktorý súťažil v kategórii 10 až 15 rokov  zvíťazil, keďže sa rozhodol chytať bielu rybu, ktorej počet mu priniesol dostatok bodov na prvé miesto.
   Podujatie sa konalo v popoludňajších hodinách a samotný pretek sa konal od 1430 do 16 30 hod. v príjemnom prostredí za pekného počasia.
   Víťazi boli odmenení medailami a všetci zúčastnení pretekári získali malé darčeky.

Fotodokumentáciu z akcie je možné pozrieť v galérii.


      
Činnosť rybárskeho krúžku v školskom  roku 2013/2014
   

V školskom roku 2013/2014 začal Rybársky krúžok fungovať priamo pod Miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu v Banskej Štiavnici. Stretnutia detí prebiehajú buď priamo pri vode (oznamujeme to cez SMS rodičom), alebo v kancelárii MO SRZ na Dolnej ulici 18 v budove bývalej Šindlerky - na vrchnom poschodí. Stretnutia sú každú druhú nedeľu v mesiaci v čase od 9:00 do 12:00 hod.
Vzhľadom na zmeny v platení poplatkov za krúžkovú činbnosť sme sa rozhodli pre nasledovné: nepožadujeme od detí VZDELÁVACÍ POUKAZ a školné je stanovené na 1.50 € mesačne. Splatnosť školného za prvý polrok (7,50 €) je najneskôr do 31.10.2013 platbou v hotovosti na spoločných stretnutiach. Z tohto poplatku sú financované aktivity krúžku, nákup nevyhnutného materiálu a základných potrieb pre všetky prihlásené deti.

Deťom, ktoré nebudú navštevovať tento krúžok nemôže byť v zmysle Zákona o rýbárstve č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z. vydané povolenie na rybolov aj v roku 2014. Ďeťom, ktoré tento krúžok navštevovali len v minulosti, alebo vôbec, bude vydané povolenie jedine po úspešnom absolvovaní testu pred detskými rybárskymi pretekmi začiatkom mája (Ryb. zákon, Vyhláška, druhy rýb, atď.!

Kontakt:  info@tajchy.sk
                                   

  Vychádzka do Kysihýbla
   

     V rámci Rybárskeho krúžku sme sa v nedeľu 30. marca vybrali spolu na výlet do Kysihýbla. Po prekročení železničnej trate sme si prezreli ruiny vývalého rybného hospodárstva, zvyšky betónových kaziet na odchov a prezimovanie matečných šťúk, či kaprov a po prechádzke popri sústave malých rybníčkov sme sa dostali popri potoku Jasenica postupne až k vodnej nádrži Banská Belá (Jasenica), ktorá je našim kaprovým lovným revírom. Tu sme sa pustili do práce, ktorá bola popri vzdelávacej časti našej vychádzky hlavným cieľom dňa. Po rokoch systematického odhadzovania odpadkov rybármi, ktoré sa už hromadili v roztrhaných vreciach okolo nádrže, na brehoch aj v rákose vo vode nadišiel čas na zmenu. Celkovo 13 zúčastnených detí z Krúžku mladého rybára vyzbieralo spolu 11 vriec odpadu (70 litrových), za čo im patrí obrovská vďaka! Bolo zaujímavé počúvať ich komentáre na adresu starších kolegov rybárov, ktorým tento sklad odpadu, smetí a zvyškov po obaloch rybárskych krmív doteraz niekoľko rokov nevadil. Našli sme "skrýše" vo vysokej tráve vedľa lovného miesta, kde niekto systematicky, postupne napchal 7 krabičiel od cigariet, samozrejme tej istej značky. Nádhera. Ďakujeme! Kedy sa naučíme odchádzať od vody s tým, že všetko čo sme k nej priniesli, si aj odnesieme? A kedy sa naučíme pomenovať skutočné problémy a ukázať na tých, ktorí ich spôsobujú? A nebodaj ich aj potrestať? Veríme v zmenu, aj keď nie v rýchlu. Všetkým prajeme krásne úlovky a príjemne strávené chvíle pri vode, snáď chvíľu v čistote a poriadku...

deti z rybárskeho krúžku...

Fotodokumentáciu z akcie je možné pozrieť v galérii.


Hľadáme ďalšieho ochotného rybára/rybárku, ktorí by sa zapojili do práce s vedením krúžku!!!Činnosť rybárskeho krúžku v školskom roku 2012/2013
 

V školskom roku 2012/2013 začal Rybársky krúžok po niekoľkých rokoch trápenia sa opäť fungovať, tentokrát pod hlavičkou Centra voľného času v Banskej Štiavnici.

Stretnutia sú organizované každú druhú nedeľu v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. v telocvični ZŠ J. Horáka v Banskej Štiavnici. V prípade dobrého počasia a v súlade s plánom práce chodili deti už aj v jesennom období roku 2012 a budú aj na jar 2013chodiť spolu s vedúcimi na organizovaný lov na Počúvadle. Spolu s deťmi sa môžu krúžku zúčastňovať aj rodičia, prípadne sprevádzajúci rybár, v ktorého sprievode bude dieťa počas roka loviť. Zápisné, resp. školné sa platí 8,30 € na školská polrok, pričomsúčasťou je samozrejme podpísaná prihláška zákonným zástupcom. Z tohto poplatku sú financované aktivity krúžku, nákup nevyhnutného materiálu a základných potrieb pre všetky prihlásené deti, rovnako ako odmena za vedenie krúžku. Do konca roku 2012 bol deťom zakúpený maeriál (perá, zošity, silóny, krabičky, háčiky, nástrahy, návnady) spolu za vyše 100 €. Každé dieťa dostalo tlačenú verziu aktuálneho Rybárskeho zákona a Vyhlášky.

Deti sa na krúžku budú okrem učenia ako chovať a chytať ryby, učia aj správne spôsoby lovu pomocou jednotlivých rybolovných techník, oboznamujú sa s mnohými modernými pomôckami pri love a učia sa najdôležitejšie pravidlá a zákony o ochrane prírody. Tak ako každý rok, všetci sa môžu zúčastniť Rybárskych pretekov mladých rybárov a vyhrať veľa krásnych cien!!! Pre deti sa budeme snažiť zorganizovať aj ďalšie zaujímavé akcie, prednášky externých prednášateľov, výstavy výrobcov a predajcov rybárskeho náčinia, nástrah a návnad. V priestoroch rybárskej kancelárie už prebehla aj video projekcia rybárskych videí, inštruktáž o domovskej rybárskej stránke www.tajchy.sk ako aj prehľad rybárskych portálov a stránok iných organizácií SRZ.

Deťom, ktoré budú navštevovať tento krúžok môže byť v zmysle Zákona o rýbárstve č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR č. 185/2006 Z.z. vydané povolenie na rybolov aj v roku 2013. Ďeťom, ktoré tento krúžok už navštevovali v minulých rokoch, bude vydané povolenie až po úspešnom absolvovaní testu pred detskými rybárskymi pretekmi začiatkom mája (Ryb. zákon, Vyhláška, druhy rýb, atď.!

Všetky deti sú o aktuálnom dianí a o plánovaných akciách informované vždy dopredu SMS-kami na čísla rodičov , resp. zákonných zástupcov.

Organizuje CVČ Banská Štiavnica, kontakt na vedúceho krúžku: p. Weis - 0905411858, + ďalší členovia Výboru, alebo členskej základne podľa ochoty a možností... Kontakt: vybor@tajchy.skAktivity rybárskeho krúžku v Štiavnických Baniach v rokoch 2005 – 2007
 

Rybársky krúžok pri ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach fungoval v rokoch 2005 – 2007. Členovia krúžku sa pripravovali na lov rýb nielen po teoretickej stránke, t. j. osvojením si vyhlášky a zákona o rybárstve, ale získavali aj praktické zručnosti pri love rýb na jazere Evička. Tu na základe udeleného povolenia od výboru MO SRZ mohli loviť systémom chyť a pusť, pri ktorom sa deti učia nielen chytať ale aj šetrne zaobchádzať s ulovenými rybami. Taktiež si tu skúšali rôzne rybolovné spôsoby a v neposlednom rade získavali neopakovateľné zážitky pri aktívnom spôsobe trávenia voľného času pobytom pri vode.

Počas krúžku sa venovali aj iným aktivitám, ktoré by mali patriť k rybárčeniu, a to poznávaniu prírody a čisteniu brehov našich tajchov. Je až zarážajúce, ako sa my ľudia a (bohužiaľ) mnohí rybári správame k čistote našich vôd. Na schôdzke 14.4.2007 boli deti s vedúcim pozrieť a očistiť okolie tajchu Vindšachta. Množstvo odpadu, ako aj miesta jeho uloženia (viď foto) všetkých veľmi prekvapili. Ďalšie prekvapenie, tentoraz príjemné, bolo na pláži, ktorú najviac využívajú kaprári – nebol tam žiadny odpad. Snáď to svedčí o tom, že rybári chytajúci systémom „Chyť a pusť!“ považujú za absolútne samozrejmé a normálne zanechať po sebe na lovnom mieste poriadok a čistotu.

Mgr. Petr Kovanda – vedúci krúžku